Digimedi

Liedon 4H-yhdistys on käynnistänyt kolmivuotisen Digimedi-hankkeen. Hankkeen tavoitteena on lisätä nuorten tieto- ja viestintäteknologista osaamista sekä ohjata nuoria vastuullisiksi digitaaliseen median käyttäjiksi ja mediasisältöjen tuottajiksi. Hankkeen avulla vahvistetaan nuorten yhteiskunnallista osallisuutta sekä yhteisöllisyyttä verkostoitumisen ja yhteistoiminnallisuuden kautta. Keskeisenä toimintamallina on vertaisoppiminen, jossa nuoret tuovat oman digiosaamisensa muiden nuorten käyttöön opastamalla ja rohkaisemalla heitä erilaisten digitaalisten välineiden ja ympäristöjen käyttäjiksi. Hankkeen työryhmään kuuluu nuorten lisäksi 4H-yhdistysten työntekijöitä ja vapaaehtoisia aikuisohjaajia sekä eri alojen asiantuntijoita. Liedon kunnan nuorisotilassa Lempparissa järjestetään nuorille Digimedi-iltoja nuorten omien toiveiden pohjalta ja Taatilan koulussa alkaa Digikerho alakouluikäisille.

Digi-iltoja nuorisotalo Lempparissa (Kirkkotie 11)

 

PÄIVÄT

22.11.2018 klo 18-20
Videopelit

17.1.2019 klo 18-20
Älypuhelimet ja sosiaalinen media

31.1.2019 klo 18-20
Digitaalinen piirtäminen ja maalaaminen

 

Tervetuloa tutustumaan iltojen aiheisiin!

Kuvat: Mediataitokoulu.fi