Digimedi-hanke

Liedon 4H-yhdistys käynnistää vuonna 2018 kolmivuotisen Digimedi-hankkeen. Hankkeen tavoitteena on lisätä nuorten tieto- ja viestintäteknologista osaamista sekä ohjata nuoria vastuullisiksi digitaaliseen median käyttäjiksi ja mediasisältöjen tuottajiksi. Hankkeen avulla vahvistetaan nuorten yhteiskunnallista osallisuutta sekä yhteisöllisyyttä verkostoitumisen ja yhteistoiminnallisuuden kautta. Keskeisenä toimintamallina on vertaisoppiminen, jossa nuoret tuovat oman digiosaamisensa muiden nuorten käyttöön opastamalla ja rohkaisemalla heitä erilaisten digitaalisten välineiden ja ympäristöjen käyttäjiksi. Hankkeen työryhmään kuuluu nuorten lisäksi 4H-yhdistysten työntekijöitä ja vapaaehtoisia aikuisohjaajia sekä eri alojen asiantuntijoita. Syksyllä 2018 Liedon kunnan nuorisotilassa Lempparissa järjestetään nuorille Digimedi-iltoja nuorten omien toiveiden pohjalta ja Taatilan koulussa alkaa Digikerho alakouluikäisille.

Kuvat: Mediataitokoulu.fi