Työtaitoja Tulevaisuuteen-hanke

Työtaitoja Tulevaisuuteen oli Leader-ryhmän rahoittama hanke, jonka toteuttajana toimivat Liedon, Maskun-Ruskon-Vahdon, Paimion-Sauvon ja Turun 4H-yhdistykset. Hankkeen toteutusaika oli 1.10.2015 – 30.9.2018.

TTT-hanke 1.10.2015 – 30.9.2018 -tiedote

TyöTaitoja Tulevaisuuteen auttoi nuoria työllistymään

Työtaitoja Tulevaisuuteen, eli TTT-kehittämishanke tarjosi nuorille mahdollisuuksia työelämätaitojen lisäämiseen sekä näiden taitojen hyödyntämiseen ja kokeilemiseen työelämässä. Hankkeen toimenpiteitä olivat muun muassa uusien toimintamallien luominen, infotilaisuudet, työelämäkurssit, haastekampanjat sekä henkilökohtaiset ja some-kontaktit. Yhdessä nuorten kanssa heille suunniteltiin omat henkilökohtaiset työelämävalmiuksien kehitystavoitteet ja nuoria kannustettiin aktiivisuuteen vuoropuhelussa työelämän edustajien kanssa. Nuoret voivat halutessaan toimia myös yrittäjinä.

TTT tiedotti ja koulutti

TTT-hankkeen puitteissa nuorille on pidetty 81 infotilaisuutta ja 68 rekrytointitapahtumaa/ messua, joihin on osallistunut yhteensä 3677 henkilöä. Nuorten keskuudessa on toteutettu haastekampanja, jossa nuoret haastoivat toisiaan hankkeen järjestämille työelämäkursseille ja hakemaan aktiivisesti töitä. Hankkeen avulla on järjestetty yhteensä 130 nuorten tarpeisiin räätälöityä työelämäkurssia, joihin osallistui yhteensä 1667 nuorta. Nuorille on annettu henkilökohtaista ohjausta, ja yhdessä 241 nuoren kanssa on suunniteltu henkilökohtaiset työelämävalmiuksien kehitystavoitteet. Lisäksi nuorille annettiin neuvontaa työnhakuun liittyen nuorten toiveesta perustettujen Facebook-ryhmien kautta. Facebook-ryhmien lisäksi nuoria varten luotiin useita WhatsApp-ryhmiä nopeaa viestimistä varten. Näissä viestintäryhmissä nuoria neuvottiin aktiivisesti ja kysymyksiin vastattiin nopeasti. Nuoria kannustettiin pientenkin töiden tekemiseen, koska se kartuttaa nuoren ansioluetteloa tulevaisuutta ajatellen.

TTT tarjosi nuorille työtä - yrittäjät ja yhteisöt mukana

Hankealueella toimii hankkeen aikana perustettuja, nuoria työllistäviä yhteisö- ja yritysrinkejä. Yrittäjille, yhteisöille ja kotitalouksille on annettu tietoa nuorten työllistämisen erityispiirteistä sekä perustetuista yhteisö- ja yritysringeistä. Hankkeessa on luotu 507 henkilökohtaista kontaktia yhteisöihin, yrityksiin ja kotitalouksiin, sekä tehty yhteensä 79 vierailua yrittäjä- ja vastaavissa yhdistyksissä. Hankkeesta on tiedotettu 4H-yhdistysten, yritysten ja yhteisöjen kotisivuilla, sosiaalisessa mediassa ja sähköpostitse. Medialle on lähetetty hankkeen esitteitä ja tiedotteita. Yrityksiä, yhteisöjä ja kotitalouksia on haastettu tarjoamaan työtä nuorille. Yhteensä 205 nuorta on saanut kesä- tai muuta työtä 4H-yhdistyksen kautta, lisäksi 31 nuorta on välitetty yritysten ja yhteisöjen palvelukseen. Oman yrityksen on perustanut 42 nuorta.

Nuorten toiveita kuunnellen

Hankkeen aikana on toteutettu myös erilaisia projekteja, esimerkiksi Maskussa ryhmä vailla työtä olevia työpajanuoria sai suunnitella remontin paikalliseen nuorisotilaan. Suunnittelun aikana nuoret saivat kurssitusta asiassa ja he toteuttivat remontin TTT-hankkeen tuella. Nuoret saivat itse toteuttaa suunnitelmansa ja kerätä työkokemusta ammattimaisen ohjauksen lomassa. Tärkeässä roolissa projektissa olivat nuorten omat päätökset niin maalien värin kuin sisustuksen suhteen, näin nuoret saivat olla aktiivinen toteuttaja projektissa. Kun nuoret otetaan mukaan suunnittelemaan ja päättämään, se luo tunteen, että me teemme tätä yhdessä, nuoret pääosassa!

Työtaitoja Tulevaisuuteen oli Leader-ryhmän rahoittama hanke, jonka toteuttajana toimivat Liedon, Maskun-Ruskon-Vahdon, Paimion-Sauvon ja Turun 4H-yhdistykset. Hankkeen toteutusaika oli 1.10.2015 – 30.9.2018.

TTT-hanke 31.12.2017 asti -tiedote

TyöTaitoja Tulevaisuuteen auttaa nuoria työllistymään

Työtaitoja Tulevaisuuteen, eli TTT-kehittämishanke tarjoaa nuorille mahdollisuuksia työelämätaitojen lisäämiseen sekä näiden taitojen hyödyntämiseen ja kokeilemiseen työelämässä. Hankkeen toimenpiteitä ovat muun muassa uusien toimintamallien luominen, infotilaisuudet, työelämäkurssit, haastekampanjat sekä henkilökohtaiset ja some-kontaktit. Yhdessä nuorten kanssa heille suunnitellaan omat henkilökohtaiset työelämävalmiuksien kehitystavoitteet ja nuoria kannustetaan aktiivisuuteen vuoropuhelussa työelämän edustajien kanssa. Nuoret voivat halutessaan toimia myös yrittäjinä.

TTT tähän mennessä 

TTT-hankkeen puitteissa nuorille on pidetty 70 infotilaisuutta ja 33 rekrytointitapahtumaa/ messua. Haastekampanja nuorten keskuudessa on alkanut. Hankkeen avulla on järjestetty 95 työelämäkurssia. Nuorille on annettu henkilökohtaista ohjausta ja suunniteltu yhdessä 155 nuoren kanssa henkilökohtaiset työelämävalmiuksien kehitystavoitteet. Lisäksi nuorille annetaan neuvontaa työnhakuun liittyen nuorten toiveesta perustettujen Facebook-ryhmien kautta. Facebook-tyhmien lisäksi nuoria varten on luotu useita WhatsApp-tyhmiä nopeaa viestimistä varten. Nuoria on kannustettu pientenkin töiden tekemiseen, koska se kasvattaa cv:tä tulevaisuutta ajatellen.

Yrittäjät ja yhteisöt mukaan toteutukseen

Nuoria työllistävien yhteisö-ja yritysrinkien perustaminen on aloitettu. Yrittäjille, yhteisöille ja kotitalouksille on annettu tietoa nuorten työllistämisen erityispiirteistä sekä perustettavista yhteisö- ja yritysringeistä. On luotu 307 henkilökohtaista kontaktia yrityksiin, yhteisöihin ja kotitalouksiin sekä tehty 64 vierailua yrittäjä- ja vastaavissa yhdistyksissä. Hankkeesta on tiedotettu 4H-yhdistysten, yritysten ja yhteisöjen kotisivuilla, sosiaalisessa mediassa ja sähköpostitse. Medialle on lähetetty hankkeen esite ja tiedotteita. Yrityksiä, yhteisöjä ja kotitalouksia on haastettu tarjoamaan työtä nuorille. Yhteensä 125 nuorta on saanut kesä- tai muuta työtä. Lisäksi 23 nuorta on perustanut oman yrityksen.

Nuorten toiveita kuunnellen

Hankkeen aikana on toteutettu myös erilaisia projekteja, esimerkiksi Maskussa ryhmä vailla työtä olevia työpajanuoria sai suunnitella remontin paikalliseen nuorisotilaan. Suunnittelun aikana nuoret saivat kurssitusta asiassa ja he toteuttivat remontin TTT-hankkeen tuella. Nuoret saivat itse toteuttaa suunnitelmansa ja kerätä työkokemusta ammattimaisen ohjauksen lomassa. Tärkeässä roolissa projektissa oli nuorten omat päätökset niin maalien värin kuin sisustuksen suhteen, näin nuoret saivat olla aktiivinen toteuttaja projektissa. Kun nuoret otetaan mukaan päättämään ja suunnittelemaan, luo se tunteen, että me teemme tätä yhdessä, nuoret pääosassa!

TTT-hanke on Leader rahoittama hanke, jonka toteuttajana toimii paikallisia 4H-yhdistyksiä. Hankkeen toteutusaika on 1.10.2015 – 30.9.2018. 

 

TTT-hanke 4.3.2017 asti -tiedote

TyöTaitoja Tulevaisuuteen auttaa nuoria työllistymään

Työtaitoja Tulevaisuuteen, eli TTT-kehittämishanke tarjoaa nuorille mahdollisuuksia työelämätaitojen lisäämiseen sekä näiden taitojen hyödyntämiseen ja kokeilemiseen työelämässä. Hankkeen toimenpiteitä ovat muun muassa uusien toimintamallien luominen, infotilaisuudet, työelämäkurssit, haastekampanjat sekä henkilökohtaiset ja some-kontaktit. Yhdessä nuorten kanssa heille suunnitellaan omat henkilökohtaiset työelämävalmiuksien kehitystavoitteet ja nuoria kannustetaan aktiivisuuteen vuoropuhelussa työelämän edustajien kanssa. Nuoret voivat halutessaan toimia myös yrittäjinä.

TTT tähän mennessä 

TTT-hankkeen puitteissa nuorille on pidetty 35 infotilaisuutta ja 10 rekrytointitapahtumaa/ messua. Haastekampanja nuorten keskuudessa on alkanut. Hankkeen avulla on järjestetty 33 työelämäkurssia. Nuorille on annettu henkilökohtaista ohjausta ja suunniteltu yhdessä 30 nuoren kanssa henkilökohtaiset työelämävalmiuksien kehitystavoitteet. Lisäksi nuorille annetaan neuvontaa työnhakuun liittyen nuorten toiveesta perustettujen facebook-ryhmien kautta. Nuoria on kannustettu pientekin töiden tekemiseen, koska se kasvattaa cv:tä tulevaisuutta ajatellen.

Yrittäjät ja yhteisöt mukaan toteutukseen

Nuoria työllistävien yhteisö-ja yritysrinkien perustaminen on aloitettu. Yrittäjille, yhteisöille ja kotitalouksille on annettu tietoa nuorten työllistämisen erityispiirteistä sekä perustettavista yhteisö- ja yritysringeistä. On luotu 76 henkilökohtaista kontaktia yrityksiin, yhteisöihin ja kotitalouksiin sekä tehty 10 vierailua  yrittäjä- ja vastaavissa yhdistyksissä. Hankkeesta on tiedotettu 4H-yhdistysten, yritysten ja yhteisöjen kotisivuilla, sosiaalisessa mediassa ja sähköpostitse. Medialle on lähetetty hankkeen esite ja tiedotteita. Yrityksiä, yhteisöjä ja kotitalouksia on haastettu tarjoamaan työtä nuorille. Yhteensä 44 nuorta on saanut kesä- tai muuta työtä. Lisäksi 5 nuorta on perustanut oman yrityksen.

Nuorten toiveita kuunnellen

Hankkeen aikana on toteutettu myös erillaisia projekteja, esimerkiksi Maskussa ryhmä vailla työtä olevia työpajanuoria sai suunnitella remontin paikalliseen nuorisotilaan. Suunnittelun aikana nuoret saivat kurssitusta asiassa ja he toteuttivat remontin TTT-hankkeen tuella. Nuoret saivat itse toteuttaa suunnitelmansa ja kerätä työkokemusta ammattimaisen ohjauksen lomassa. Tärkeässä roolissa projektissa oli nuorten omat päätökset niin maalien värin kuin sisustuksen suhteen, näin nuoret saivat olla aktiivinen toteuttaja projektissa. Kun nuoret otetaan mukaan päättämään ja suunnittelemaan, luo se tunteen, että me teemme tätä yhdessä, nuoret pääosassa!

TTT-hanke on Leader rahoittama hanke, jonka toteuttajana toimii paikallisia 4H-yhdistyksiä. Hankkeen toteutusaika on 1.10.2015 – 30.9.2018. 

- - - -

Hankekuulumisia:
Maskun nuoret ottivat remontoidun brankkarin omakseen

 

NUORTEN TYÖLLISTÄMISHANKE - TYÖTAITOJA TULEVAISUUTEEN 

Työtaitoja Tulevaisuuteen -kehittämishanke tarjoaa nuorille mahdollisuuksia työelämätaitojen lisäämiseen sekä näiden taitojen hyödyntämiseen ja kokeilemiseen työelämässä. Hankkeessa luodaan nuorten ja työnantajien kohtaamiseen ja verkostoitumiseen uudenlaisia sähköisiä verkkoja hyödyntäviä toimintamalleja, joita jatkossa käytetään ja kehitetään yhteistyössä yritysten ja yhteisöjen kanssa. Nuorille tarjotaan kesä- tai muita töitä, joissa nuoret voivat kokeilla hankkimiaan taitoja käytännössä. Työelämäkursseja kehitetään osallistujien tarpeiden mukaan. Hankkeella edistetään nuorten työelämävalmiuksia ja tarjotaan heille mahdollisuus verkostoitua työelämässä.  

Yhteisöt ja yritykset voivat työllistää nuoren joko suoraan tai hankkeen aikana perustettujen yhteisö - ja yritysrinkien kautta.  Lisäksi kotitaloudet saavat apua nuorten työllistämiseen. Hanke mahdollistaa nuorten ja työn tarjoajien kohtaamisen uusilla foorumeilla. Samalla yhteisöt, yritykset ja kotitaloudet saavat aktiivisen ja motivoituneen nuoren työntekijän, jolla on taustalla 4H-yhdistyksen tuki ja mentorointi. 

Hankkeen aikana tavoitetaan 4000 nuorta ja 2000 yritystä, yhteisöä ja kotitaloutta. Hankkeen aikana 80 nuorta saa kesä- tai muun työpaikan. Hankkeen toimenpiteitä ovat muun muassa uusien toimintamallien luominen, infotilaisuudet, työelämäkurssit, haastekampanjat sekä henkilökohtaiset ja some-kontaktit. Yhdessä nuorten kanssa heille suunnitellaan omat henkilökohtaiset työelämävalmiuksien kehitystavoiteet. Nuoria kannustetaan aktiivisuuteen vuoropuhelussa työelämän edustajien kanssa. Verkostoitumisen myötä nuorille tarjoutuu uusia työtilaisuuksia. Nuoret voivat halutessaan toimia myös yrittäjinä. 

Hankkeen toiminta-alueena on Kaarina (entinen Piikkiön alue, Kuusiston saari), Lieto, Masku, Paimio, Raisio (alue Palovuoresta Haunisten altaalle ja Raision joelle), Rusko, Sauvo ja Turku (Maaria, Paattinen, Kakskerran alue). Hanketta toteuttavat Liedon, Maskun-Ruskon-Vahdon, Paimion-Sauvon ja Turun 4H-yhdistykset.

Työtaitoja Tulevaisuuteen-hankkeen aikana nuorille on järjestetty yhteensä 28 infotilaisuutta ja 7 rekrytointitapahtumaa. Nuorten koulutus- ja työllistymismahdollisuuksia on esitelty myös messuilla. Haastekampanja nuorten keskuudessa on alkanut. Hankkeen avulla on järjestetty yhteensä 33 nuorten tarpeiden mukaan räätälöityä työelämäkurssia.

Nuoria työllistävien yhteisö-ja yritysrinkien perustaminen on aloitettu.Yrittäjille, yhteisöille ja kotitalouksille on annettu tietoa nuorten työllistämisen erityispiirteistä sekä perustettavista yhteisö- ja yritysringeistä. Hankkeesta on tiedotettu 4H-yhdistysten, yritysten ja yhteisöjen kotisivuilla, sosiaalisessa mediassa ja sähköpostitse.Lisäksi medialle on lähetetty hankkeen esite ja tiedotteita.

Nuorille on annettu henkilökohtaista ohjausta ja suunniteltu yhdessä 24 nuoren kanssa työelämävalmiuksien kehitystavoitteet. Lisäksi nuorille annetaan neuvontaa työnhakuun liittyen nuorten toiveesta perustettujen facebook-ryhmien kautta. Yrityksiä, yhteisöjä ja kotitalouksia on haastettu tarjoamaan työtä nuorille. Jo 34 nuorta on saanut kesä- tai muuta työtä hankkeen toimenpiteiden tuloksena.