Kansainvälinen nuorisotyö Village Feast - Kimppakalaasit

Tapahtumia:

  • Village Feast-talvipäivä Ahtelassa 
  • Ekologiset ruokakurssit
  • Tutustumisretket Kamparsin Luomutilalle Karunaan
  • Villiyrttikurssit
  • Kansainvälinen vierailu Itävaltaan
  • Sienikurssit ja sieniruokakurssit 
  • Kimppakalaasit -päätösjuhlat

Opintomatka Itävaltaan

Kamparsin luomutilalla pääset maistelemaan mm. luomulakua ja -jäätelöä! Pääset myös tutustumaan paikallisen tilan uusiin palveluihin tulevana kesänä! 

Vierailijoille on tarjolla kahvia ja pientä syötävää/maistiaisia. 

Tapahtumaan ei tarvitse ilmoittautua!                                                                           

Nuorten kansainvälistyminen ja ekologiset ruokavalinnat

Paikallista ekologista ruokaa kansainvälisen toiminnan kautta

1.3.2020-31.12.2023

Blogissa kerrotaan asiasta lisää.

Hankkeen tavoitteet:

1. Vahvistetaan käytännönläheisesti osallistujien tuntemusta oman kotimaansa ja varsinkin lähialueensa ekologisen ruokakulttuurin perinteistä, mahdollisuuksista ja tuottajista.

• Kasvatetaan villiruoan käytön tuntemusta ja osaamista, jota me voimme hankkeen avulla jakaa eteenpäin.

• Kursseilla ja työpajoissa on mukana ohjaajia esimerkiksi saariston kalastusalueelta, metsästysseurasta ym.

• Lisätään kansainvälisin keinoin ekologisen lähiruoan arvostusta esimerkiksi opettelemalla valmistamaan eri maiden kasvispainotteisia ruokia.

• Aktivoidaan perinteisten luontoystävällisten menetelmien taitajia mukaan hankkeeseen.

• Opastetaan ja aktivoidaan koti - ja parvekeviljelyä muun muassa vertaisoppimalla ja kursseilla.

2. Lisätään osallistujien yhdenvertaisuutta ja verkostoitumista myös yli oman maan rajojen, sekä aktivoidaan heitä osallistumaan kansainväliseen ja monikulttuuriseen (interkulttuuriseen) toimintaan.

• Aktivoidaan hankkeeseen mukaan erilaisia kulttuuritaustoja omaavia osallistujia.

• Tuetaan osallistujia vertaisoppimisen kautta jakamaan omaa osaamistaan muille, ja osallistumaan itse kansainvälisten ja maahanmuuttajataustaisten ohjaamiin työpajoihin.

• Annetaan osallistujille mahdollisuus tutustua vieraaseen ruokakulttuuriin ja tekemisen tapoihin hankkeen tapahtumissa ja vierailumatkoilla.

3. Edistetään kestävää kehitystä antamalla nuorille ja muille hankkeeseen osallistuville keinoja ja tietoa siitä, miten yksittäinen ihminen voi yhdessä muiden kanssa konkreettisesti ja omin ekologisin teoin vaikuttaa omaan hiilijalanjälkeen.

• Vaikutetaan kulutustottumuksiin ja elämäntapaan opettelemalla erilaisia ekologisia vaihtoehtoisia malleja arkeen. Esimerkiksi minimoidaan ruokahävikkiä ostamalla ja valmistamalla ruokaa vain tarvittava määrä, ja kiinnitetään huomiota omiin ruokailutottumuksiin.

• Kehitetään ja harjoitellaan yhdessä eri maiden koti- ja parvekeviljelyn mahdollisuuksia.

• Kursseilla kokeillaan uusia, hauskoja kokkausideoita ekologiseen ruoanvalmistukseen.

Hankkeen toimenpiteet:

• Hankeinfot
• Kurssit
• Työpajat
• Tutustumisretket ekologisiin kohteisiin
• Kimppakalaasit hankkeen tulosten esittelemiseksi ja projektin päätösjuhlaksi.

Hankkeen kansainvälinen yhteistyökumppani on LAG Südburgenland Plus Itävallasta.

http://www.suedburgenlandplus.at/de/quicklinks/aktuelles/detailansicht/124-jugendprojekt-mit-finnland-in-vorbereitung/

Rahoitus

Liedon, Maskun-Ruskon-Vahdon, Naantalin, Paimion-Sauvon ja Turun 4H-yhdistysten yhteistyönä toteutettavan Kimppakalaasit-hankkeen kustannusarvio on 69 336 euroa, josta julkinen tuki on 75 % ja 4H-yhdistysten yksityinen rahoitus 25 %. EU-osuus julkisesta tuesta on 42 %

Varsin hyvä tukee kulttuuria ja alueellista yhteistyötä – Turun alueen 4H-yhdistyksille 52 000 euron hanketuki

Leader Varsin hyvä on myöntänyt Turun alueen 4H-yhdistyksille 52 003 euron hanketuen. Tuki myönnettiin Kimppakalaasit-hankkeelle, joka toteutetaan Liedon, Maskun-Ruskon-Vahdon, Naantalin, Paimion-Sauvon ja Turun 4H-yhdistysten yhteistyönä.

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa osallistujien tuntemusta kotimaansa ja erityisesti lähialueensa ekologisen ruokakulttuurin perinteistä, mahdollisuuksista ja tuottajista. Hankkeessa pyritään lisäksi tukemaan osallistujien yhdenvertaisuutta ja aktivoida heitä osallistumaan kansainväliseen ja monikulttuuriseen toimintaan. Hankkeeseen osallistuville annetaan tietoa ja keinoja siitä, kuinka yksittäinen ihminen voi konkreettisesti ja omin ekologisin teoin vaikuttaa hiilijalanjälkeensä. Hanke toteutetaan ruokaperinteisiin, ekologiseen ruokaan ja luonnon antimiin keskittyvien tapahtumien muodossa. Lisäksi hankkeeseen kuuluu kansainvälinen nuorisovaihto ja kansainväliset leirit.

Turun Sanomat 30.12.2019, Marttiina Sairanen

Kimppakalaasit - Village Feast -hanketiedote 31.12.2022 asti

Kimppakalaasit - Village feast on Turun alueen 4H-yhdistysten sekä kansainvälisen yhteistyökumppanin, itävaltalaisen LAG Südburgenland Plussan hanke, joka toteutetaan ajalla 1.3.2020-31.12.2023. Hankkeessa etsitään ja jaetaan maiden rajat ylittävässä kylähengessä ekologisia ruokaratkaisuja. Nuorten kansainvälinen verkostoituminen ja paikallisen ekologisen ruoan arvostuksen lisääminen kulkevat siis hankkeessa käsikädessä. 4H:n arvojen ja toimintastrategian mukaisesti hankkeessa kannustetaan nuoria kestäviin elämäntapoihin positiivisin ja yhteishenkeä herättävin keinoin. Huomiota kiinnitetään muun muassa ruokailutottumuksiin, luonnon antimiin, ruokahävikin vähentämiseen sekä koti- ja parvekeviljelymahdollisuuksiin.

Hankkeen toimenpiteitä ovat hankeinfot, kurssit, työpajat, tutustumisretket ja kimppakalaasit. Koronatilanteen vuoksi kaikkia hankkeessa suunniteltuja toimenpiteitä ei ole voitu toteuttaa. Myös itävaltalaisen yhteistyökumppanin suunniteltu tulo Suomeen peruuntui. Näistä haasteista huolimatta hanke on edennyt pitkälti suunnitelmien mukaisesti. 

Huhtikuussa 2021 hankkeen puitteissa etänä järjestetyllä kaksikielisellä kokkauskurssilla kokkailtiin ekologisia, terveellisiä ja herkullisia ruokia huippukokin opastuksella. Kesäkuussa järjestettiin kolme onkitapahtumaa, Paimiossa, Karunassa ja Sauvossa, joissa oli mukana myös paikallisia kalastuksen asiantuntijoita. Kesäkuussa Piikkiössä järjestetyllä villiyrttikurssilla pyrittiin kasvattamaan villiruoan tuntemusta. Elokuussa järjestettiin kahden päivän mittainen ekologinen ruokakurssi Tippsundissa, jossa valmistettiin kasvispainotteisia ruokia ja kokeiltiin uusia, hauskoja kokkausideoita. Syyskuussa Paimiossa järjestetyllä sienikurssilla kerättiin yhdessä tatteja, haperoita ja lampaankääpiä. Niistä valmistettiin laavulla helppoja muhennoksia ja sienipihvejä. Naantalin Salorannassa järjestettiin myös sieniretki ja sieniruokakurssi, joilla opeteltiin tunnistamaan ja käyttämään yleisimpiä ruokasieniä. 

Helmikuussa 2022 Kimppakalaasit järjesti koko perheen Talvipäivän Ahtelan nuorisoleirikeskuksessa. Talvipäivässä valmistettiin kasvispohjaista lähiruokaa ulkoilun ja mäenlaskun ohessa. Keväällä pidettiin villiyrttikurssi ja kesällä ekologinen villiyrtti- ja lähiruokakurssi. Sienretkillä ja sieniruokakursseilla opeteltiin tunnistamaan ruokasieniä ja valmistamaan niistä ruokaa.

Syyskuussa toteutettiin opintoretki Itävaltaan, jossa opittiin lisää paikallisesta maatalouskulttuurista ja tutustuttiin erilaisiin aluetta kehittäviin hankkeisiin. Opintomatkan aikana tutustuimme myös paikallisiin nuoriin ja alueen toimintaan vaikuttaviin hekilöihin eri elämän osa-alueilla.

Kimppakalaaseissa järjestettiin infoja perinteisistä lähiruoista, säilönnästä ja ympäristöystävällisistä monivuotisista viljelykasveista. Hanke oli mukana myös erilaisissa tapahtumissa kuten Kamparsin luomutilan tapahtumassa ja Liedon Sadonkorjuumarkkinoilla, ja marraskuussa pidettiin Kimppakalaasit.

Kimppakalaasit – Village feast on Leader Varsin hyvä tukema hanke, jota toteuttavat yhteistyössä Liedon, Maskun-Ruskon-Vahdon, Naantalin, Paimion-Sauvon ja Turun 4H-yhdistykset. Hankkeen kansainvälinen yhteistyökumppani on LAG Südburgenland Plus Itävallasta. Hankkeen toteutusaika on 1.3.2020-31.12.2023.