Kansainvälinen nuorisotyö - Village Feast Kimppakalaasit

Kimppakalaasit – Village Feast


Nuorten kansainvälistyminen ja ekologiset ruokavalinnat

Paikallista ekologista ruokaa kansainvälisen toiminnan kautta

1.3.2020-31.12.2022


HANKKEEN TAVOITTEET:

1. Vahvistetaan käytännönläheisesti osallistujien tuntemusta oman kotimaansa ja varsinkin lähialueensa ekologisen ruokakulttuurin perinteistä, mahdollisuuksista ja tuottajista.

• Kasvatetaan villiruoan käytön tuntemusta ja osaamista, jota me voimme hankkeen avulla jakaa eteenpäin.

• Kursseilla ja työpajoissa on mukana ohjaajia esimerkiksi saariston kalastusalueelta, metsästysseurasta ym.

• Lisätään kansainvälisin keinoin ekologisen lähiruoan arvostusta esimerkiksi opettelemalla valmistamaan eri maiden kasvispainotteisia ruokia.

• Aktivoidaan perinteisten luontoystävällisten menetelmien taitajia mukaan hankkeeseen.

• Opastetaan ja aktivoidaan koti - ja parvekeviljelyä muun muassa vertaisoppimalla ja kursseilla.2. Lisätään osallistujien yhdenvertaisuutta ja verkostoitumista myös yli oman maan rajojen, sekä aktivoidaan heitä osallistumaan kansainväliseen ja monikulttuuriseen (interkulttuuriseen) toimintaan.

• Aktivoidaan hankkeeseen mukaan erilaisia kulttuuritaustoja omaavia osallistujia.

• Tuetaan osallistujia vertaisoppimisen kautta jakamaan omaa osaamistaan muille, ja osallistumaan itse kansainvälisten ja maahanmuuttajataustaisten ohjaamiin työpajoihin.

• Annetaan osallistujille mahdollisuus tutustua vieraaseen ruokakulttuuriin ja tekemisen tapoihin hankkeen tapahtumissa ja vierailumatkoilla.3. Edistetään kestävää kehitystä antamalla nuorille ja muille hankkeeseen osallistuville keinoja ja tietoa siitä, miten yksittäinen ihminen voi yhdessä muiden kanssa konkreettisesti ja omin ekologisin teoin vaikuttaa omaan hiilijalanjälkeen.

• Vaikutetaan kulutustottumuksiin ja elämäntapaan opettelemalla erilaisia ekologisia vaihtoehtoisia malleja arkeen. Esimerkiksi minimoidaan ruokahävikkiä ostamalla ja valmistamalla ruokaa vain tarvittava määrä, ja kiinnitetään huomiota omiin ruokailutottumuksiin.

• Kehitetään ja harjoitellaan yhdessä eri maiden koti- ja parvekeviljelyn mahdollisuuksia.

• Kursseilla kokeillaan uusia, hauskoja kokkausideoita ekologiseen ruoanvalmistukseen.HANKKEEN TOIMENPITEET:

• Hankeinfot

• Kurssit

• Työpajat

• Tutustumisretket ekologisiin kohteisiin

• Kansainväliset kestävän kehityksen leirit

• Kimppakalaasit

• Kimppakalaasin järjestäminen hankkeen tulosten esittelemiseksi ja projektin päätösjuhlaksi.Hankkeen kansainvälinen yhteistyökumppani on LAG Südburgenland Plus Itävallasta.

Varsin hyvä tukee kulttuuria ja alueellista yhteistyötä – Turun alueen 4H-yhdistyksille 52 000 euron hanketuki


Leader Varsin hyvä on myöntänyt Turun alueen 4H-yhdistyksille 52 003 euron hanketuen. Tuki myönnettiin Kimppakalaasit-hankkeelle, joka toteutetaan Liedon, Maskun-Ruskon-Vahdon, Naantalin, Paimion-Sauvon ja Turun 4H-yhdistysten yhteistyönä.

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa osallistujien tuntemusta kotimaansa ja erityisesti lähialueensa ekologisen ruokakulttuurin perinteistä, mahdollisuuksista ja tuottajista. Hankkeessa pyritään lisäksi tukemaan osallistujien yhdenvertaisuutta ja aktivoida heitä osallistumaan kansainväliseen ja monikulttuuriseen toimintaan. Hankkeeseen osallistuville annetaan tietoa ja keinoja siitä, kuinka yksittäinen ihminen voi konkreettisesti ja omin ekologisin teoin vaikuttaa hiilijalanjälkeensä. Hanke toteutetaan ruokaperinteisiin, ekologiseen ruokaan ja luonnon antimiin keskittyvien tapahtumien muodossa. Lisäksi hankkeeseen kuuluu kansainvälinen nuorisovaihto ja kansainväliset leirit.

Kaarinalaiselle Ykkösteatteri ry:lle myönnettiin 28 795 euroa Kuusiston linnanraunioiden kesäteatteritoiminnan aloittamiseen. Ykkösteatteri perustaa pysyvän, jokavuotisen musiikkikesäteatteri Kuusiston linnanraunioiden kesäteatterin. Kuusiston linnanraunioilla voidaan tulevaisuudessa nähdä myös vierailuesityksiä ja tehdä yhteistyötä muiden kuusistolaisten toimijoiden kanssa.

Hyvinvointi ja turvallisuus maaseudulla -teemahankkeelle myönnettiin 42 490 euroa. Hankkeesta myönnetään tukea yhdistyksille erityisesti maaseudulla asuvien hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta edistäville toimenpiteille. Tukea myönnetään esimerkiksi harrastustilojen kunnostamiseen sekä laite- ja kalustohankintoihin. Kustannusten tulee olla 1000–7000 euroa.

Turun Sanomat 30.12.2019, Marttiina Sairanen