Henkilötietojen käsittely 4H-yhdistyksessä

Kuvaus henkilötietojen käsittelystä Liedon 4H-yhdistyksessä

Liedon 4H-yhdistys kerää jäsenten, toimintaan osallistuvien muiden henkilöiden, työntekijöiden, asiakkaiden sekä yhteistyökumppaneiden henkilötietoja toimintansa toteuttamiseen, tilastoimiseen ja tiedottamiseen.

Liedon 4H-yhdistys hallinnoi ja ylläpitää yllä lueteltuja henkilörekistereitä sekä niihin liittyviä tietosuojaselosteita. Henkilörekisterit ovat osittain päällekkäisiä, koska henkilörekisterit määräytyvät kerättyjen henkilötietojen sekä henkilötietojen keräämisen laillisen perusteen mukaan.